Akademicki Budżet Partycypacyjny 2024 – ocena formalna

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie zgłoszone projekty w ramach drugiej edycji konkursu przeszyły pozytywnie ocenę formalną. Już za nieco ponad tydzień rozpocznie się głosowanie i nasze środowisko akademickie zdecyduje, które inicjatywy zyskały uznanie w oczach studentów i pracowników naszych uczelni.

Poniżej (pod linkiem) prezentujemy listę wszystkich zgłoszonych projektów wraz z ich symbolami. Wkrótce zaprezentujemy każdy projekt wraz ze skróconym opisem, który przybliży samą ideę pomysłodawcy/ców i pozwoli zdecydować Państwu na jaką inicjatywę oddać głos.

ABP – pozytywna ocena

Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania do jednej z pięciu urn. Przezroczyste urny będą wystawione w dniach 8-19 stycznia 2024 roku.

Prosimy śledzić naszą stronę internetową oraz nasze social media.