KSZTAŁCENIE I STUDENCI

W aspekcie kształcenia i studentów proponujemy:

1

Nagrody

dużą statuetkę dla najlepszego studenta ZUL, małą statuetkę dla najlepszego studenta danej uczelni,

2

Procedowanie wspólnych kierunków w ramach ZUL, wzorem kierunku:

3

akcję „Profesor Współwizytujący/Współgościnny”:

wykłady/warsztaty dla Szkół Doktorskich/młodych naukowców – profesor gości na wszystkich uczelniach współpracujących,

4

Akcję „Profesor Współwizytujący/Współgościnny” - wykłady/warsztaty dla Szkół Doktorskich/młodych naukowców – profesor gości na wszystkich uczelniach współpracujących

5

Wspólną rekrutację międzynarodową doktorantów zagranicznych do Szkół Doktorskich ZUL / Międzynarodową wspólną Szkołę Doktorską ZUL

6

Wspólną rekrutację międzynarodową studentów