Akademicki Budżet Partycypacyjny

Akademicki Budżet Partycypacyjny jest projektem Związku Uczelni Lubelskich. Pierwsza edycja wystartowała w roku 2022. Intencją pomysłodawców jest by w środowisku akademickim uruchomić inicjatywę oddolną i jeszcze raz pokazać, że GRAMY RAZEM!

Zapraszamy do udziału w projekcie. Razem zmieńmy nasze otoczenie.

Regulamin i materiały do pobrania

Formularz zgłaszania projektu

Formularz głosowania

Sprawozdanie z realizacji projektu

Q&A

Czy mogę zagłosować na dwa projekty?

Adrian

Głosować może student/doktorant/pracownik i tylko na jeden projekt.

ZUL

Czy mogę zgłosić dwa projekty?

Adrian

Tak, może Pani zgłosić dowolną liczbę projektów, które zostaną poddane ocenie formalnej.

ZUL

Czy mogę zgłosić dwa projekty?

Maria

Tak, może Pani zgłosić dowolną liczbę projektów, które zostaną poddane ocenie formalnej.

ZUL

Chcę zgłosić nowy projekt. Jeżeli uda się wygrać głosowanie to czy będę za niego odpowiedzialna i czy ja go będę realizować?

Barbara

Nie ma takiej pewności. Głosujemy na ideę, która musi zostać zrealizowana na każdej uczelni w następnym roku kalendarzowym. Do każdego projektu będziemy podchodzić indywidualnie. W zależności od sytuacji projekt realizować będzie np. Związek Uczelni Lubelskich (biuro), wytypowana jednostka uczelniana, koło naukowe lub autor projektu.

ZUL

Galeria

Kontakt

Dariusz Gaweł