NAUKA I BADANIA

W aspekcie nauki i badań proponujemy wspólną działalność naukową. Proponujemy wspólne obszary związane z takimi tematami jak:

1

Ponadto:

2

Akcję „Giganci nauki dla Lublina”

wspólne wykłady noblistów/znanych osobistości naukowych – dla Szkół Doktorskich oraz naukowców ZUL

3

Wizyty sąsiedzkie

wykorzystanie naszej infrastruktury badawczo-
dydaktycznej – stworzenie grup zajęciowych dla doktorantów Szkół Doktorskich/młodych naukowców/ewentualnie wybitnych studentów z uczelni
partnerskich – wspólne pokazy laboratoryjne (Wykładowca idzie z grupą do
„sąsiada” na ćwiczenia laboratoryjne/warsztaty),

4

Interprojekt

zbudowanie zespołów (na okres do 18 miesięcy) o charakterze
naukowo-dydaktycznym. Badania prowadzone min. w 2 dyscyplinach,
rozliczane wspólną publikacją.

5

Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Ogrodzie

czyli:

6

Działania edukacyjne dla dorosłych w Ogrodzie

7

Działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty) dla pracowników i studentów Uczelni należących do Związku

8

Działania edukacyjne związane z pszczołą miodną oraz dzikimi zapylaczami (w ramach powstającej Pasieki w Ogrodzie)

9

Ogród jako miejsce odbywania programowych zajęć dydaktycznych oraz praktyk studenckich zgodnie z programami Studiów