KULTURA, SPORT I REKREACJA

W aspekcie kultury i sportu proponujemy:

1

Wspólnie organizowanie Kozienaliów

2

Solidarną walkę o środki z Budżetu Obywatelskiego dla Kultury i Sportu

3

Współpracę w zakresie Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka

4

Rozszerzenie współpracy w ramach Klubu AZS Lublin (sportu wyczynowego i sportu studenckiego)

5

Wspólny koncert zespołów pieśni i tańca i innych zespołów artystycznych (chórów) Uczelni Związku, np. pieśni i piosenek o tematyce przyrodniczej, pieśni patriotycznych (np. w ramach obchodów rocznic państwowych, itp.)

6

Piknik edukacyjny Związku Uczelni Lubelskich na terenie Ogrodu Botanicznego (promocja działalności poszczególnych Uczelni połączona z atrakcjami dla całego społeczeństwa)

7

Utworzenie Akademickiej Karty Sportowej dla zainteresowanych pracowników uczelni (szczegóły w opracowaniu dodatkowym)

ACKiM UMCS Chatka Żaka

To będzie udana współpraca!

Akademickie Radio Centrum

To będzie udana współpraca!

AZS Lublin

To będzie udana współpraca!

KU AZS PL

To będzie udana współpraca!

KU AZS UMCS

To będzie udana współpraca!

KU AZS UM

To będzie udana współpraca!

Ogród Botaniczny UMCS

To będzie udana współpraca!

KU AZS UP

To będzie udana współpraca!