WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

W aspekcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym proponujemy:

1

Podjęcie wspólnych wysiłków w celu popularyzacji
i komercjalizacji badań:

Projekt „Patentuję komercjalizuję”, polegający na wspólnych spotkaniach
Dyrektorów Centrów Transferu Technologii (CTT) współpracujących uczelni
ZUL, połączone z warsztatami prowadzonymi przez CTT
i rzeczników patentowych

Nauka dla biznesu. Wspólna organizacja konferencji
branżowych/warsztatów innowacji dla doktorantów Szkół Doktorskich
oraz naukowców ZUL

Staż za miedzą – staż naukowy dla osób, które nie mogą wyjechać
z Lublina, organizowanie staży krajowych u Partnera. Stworzenie bazy danych tzw. „bazy możliwości” tj. jednostek, które mogą/chcą przyjąć naukowców z uczelni partnerskich ZUL

2

Zorganizowanie wspólnego webinarium/konferencji w ramach akcji „ Fun science”. Promocja nauki np. poprzez konferencję, prelekcje o tym, jak pisać artykuły naukowe do czasopism z bazy JCR).

3

Cykliczne wykłady popularnonaukowe (ewentualne wynagrodzenie finansowane przez poszczególne uczelnie).

4

Cykl ciekawych prezentacji na każdej z uczelni ZUL, w celu promocji wyjazdów zagranicznych.