Wirtualna Karta Biblioteczna

16 października w czytelni Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja prasowa, która poświęcona była wprowadzeniu Wirtualnej Karty Bibliotecznej.
Od teraz studenci, doktoranci i pracownicy Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mogą swobodnie i nieodpłatnie korzystać z zasobów bibliotek głównych naszych uczelni.
Stosowne porozumienie podpisali:
🔹 JM Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater;
🔹 JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski;
🔹 JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuska;
🔹 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni;

🔹 Prorektor ds. Nauki i Kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. dr. hab. Beatę Zarzycką, prof. uczelni.

Nie zabrakło również dyrektorów bibliotek lubelskich uczelni oraz zaproszonych gości. To zdecydowanie kolejny krok w kierunku ułatwiania dostępu do wiedzy i udoskonalania procesu naukowego w Lublinie.
Założenia projektu:

1. Inicjatywa Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zrzeszonych w Związku Uczelni Lubelskich, a także Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2. Oferta jest skierowana do studentów, doktorantów i pracowników naszych Uczelni i umożliwia korzystanie ze zbiorów na zasadzie wzajemności.

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. Jednak w przypadku przetrzymania pozycji przez Użytkownika zastosowanie ma Cennik każdej z Bibliotek Partnerskich.

4. Procedura korzystania ze zbiorów:
a) Użytkownik zgłasza chęć uczestniczenia w projekcie Wirtualnej Karty Bibliotecznej w macierzystej Bibliotece Głównej.

b) Użytkownik akceptuje Regulamin Projektu i zostaje wpisany do internetowej bazy danych Wirtualnej Karty Bibliotecznej.

c) Użytkownik zgłasza się do dowolnej Biblioteki Głównej, której zbiorami jest zainteresowany.

d) Bibliotekarz dokonuje weryfikacji uprawnień we wspólnej bazie danych i zakłada indywidualne konto biblioteczne na swojej Uczelni, skąd można wypożyczać pozycje zgodnie z Regulaminem danej Biblioteki Głównej.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zasobów.