Związek Uczelni Lubelskich jest wspólną inicjatywą Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego naszego regionu poprzez realizację wspólnych projektów, wykorzystanie aparatury, którą dysponują lubelskie uczelnie, a także wzmocnienie potencjału dydaktycznego. Ta innowacyjna inicjatywa integruje środowisko akademickie Lublina i zacieśnia współpracę w zakresie kształcenia, dydaktyki, nauki i badań, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także kultury i sportu.