Akademicki Budżet Partycypacyjny – STARTUJEMY!

Szanowni Państwo!

Startujemy z Akademickim Budżetem Partycypacyjnym Związku Uczelni Lubelskich.

Od dziś można zgłaszać pomysły, które będą służyć akademickiej społeczności naszych uczelni. Mamy na to tylko dwa tygodnie. W ramach konkursu wyłonimy 5 projektów, każdy na kwotę 20.000 zł, a o tym co będzie realizowane w ramach konkursu w roku 2023 zdecydujemy wszyscy w ramach głosowania. Zatem do dzieła!

 

Co? Gdzie? Jak?

Pomysły zgłaszamy na adres biuro@4zul.pl w terminie do 02.12.2022 r. do godziny 23:59.

Zgłaszać inicjatywy mogą studenci, pracownicy, wydziały, instytuty i inne uczelniane jednostki organizacyjne ZUL.

Projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej ze szczególnym uwzględnieniem:

    • zasadności realizacji projektu;
    • optymalizacji poniesionych kosztów;
    • spodziewanych efektów;
    • równej partycypacji każdej z uczelni w kosztach, działaniach i efektach projektu.

Projekty, które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną będą zakwalifikowane do udziału w głosowaniu.

Głosowanie odbywa się w tradycyjnej formule poprzez wrzucenie karty do głosowania do zamkniętej urny w okresie 5 – 23 grudnia 2022 roku.

Realizacja zwycięskich pomysłów odbędzie się w 2023 roku.

 

Regulamin konkursu i wszystkie materiały dostępne są na stronie https://4zul.pl/do-pobrania/

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres biuro@4zul.pl oraz pod numer telefonu +48 600 425 064.