Akademicki Budżet Partycypacyjny Związku Uczelni Lubelskich

Zakończył się proces liczenia głosów oddanych w ramach Akademickiego Budżetu Partycypacyjnego.

Pierwsze miejsce zajął projekt: Koncert „OCZAROWANI WODECKIM” autorstwa pani Mai Pliszki. Zgodnie z informacją zawartą w zgłoszeniu koncert zrealizują studenci aktywnie działający w obszarze kultury studenckiej, współpracujący m.in. z Orkiestrą Utalentowani Muzycznie Córki i Synowie. Celem niniejszego projektu jest integracja społeczności akademickiej różnych uczelni oraz umożliwienie rozwoju kulturalnego studentom różnych kierunków. Planowany jest casting mającym na celu wyłonienie wokalistów, którzy sprawdzą się w repertuarze Zbigniewa Wodeckiego wraz z towarzyszeniem muzyków.

Drugie miejsce zajął projekt o nazwie: „Zalew Zemborzycki i rzeka Bystrzyca pod lupą – jakie zagrożenia skrywają? Czas je poznać.” Ciekawa międzyuczelniana inicjatywa naukowa mająca na celu zbadanie jakie zagrożenia biologiczne i chemiczne skrywa Zalew Zemborzycki wraz z rzeką Bystrzycą. Celem projektu jest kompleksowe zbadanie wody i osadów w Zalewie Zemborzyckim oraz w rzece Bystrzycy w zakresie zanieczyszczenia m.in. substancjami takimi jak: leki (w tym hormonalne), pestycydy, metale ciężkie oraz cyjanotoksyny. Dodatkowo w embrionalnym modelu zebrafish wykonane zostaną badania toksyczności ostrej, działania kardiotoksycznego oraz neurotoksycznego substancji występujących w próbach wody w największej ilości.

Projekt ma charakter naukowy i realizować go będą studenci i pracownicy naszych 4 uczelni.

Trzecie miejsce w głosowaniu uzyskał projekt: „Piknik Akademicki 2023”

Inicjatywa skierowana dla wszystkich pracowników Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Wspólne wydarzenie zorganizowane np. w czerwcu 2023 roku pozwoli zintegrować środowisko akademickie naszych uczelni. Jako miejsce wskazano Ogród Botaniczny UMCS.

W ramach inicjatywy zaproszeni zostaną wszyscy pracownicy naszych uczelni. Impreza będzie nieodpłatna. W ramach wydarzenia zabezpieczony będzie catering, toalety turystyczne, nagłośnienie i animacja (m.in. dla dzieci). Impreza ma mieć charakter rodzinny, luźny.

Czwarte miejsce to projekt „Mini strefy chilloutu dla społeczności akademickiej”, którego autorem są dr inż. Agnieszka Dudziak, ,gr inż. Emilia Osmólska, dr hab. Monika Stoma, profesor uczelni oraz dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, profesor uczelni.

Projekt ma na celu stworzenie i zaaranżowanie mini stref relaksu dla społeczności akademickiej, które zostaną rozlokowane na każdej z naszych uczelni. W strefie relaksu będą czekały pufy, krzesła, stoliki oraz meble wykonane z palet; takie rozwiązanie idealnie wpisuje się w myśl gospodarki obiegu zamkniętego oraz koncepcji zero waste. Pufy i leżaki zapewnią odmianę, nawet na krótki czas dla studentów siedzących kilka godzin w jednej pozycji.

Piąte miejsce to inicjatywa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o nazwie: „Badanie przesiewowe krótkowzroczności wśród studentów lubelskich uczelni”.

Badanie będzie miało na celu wykrycie i ocenę postępu krótkowzroczności i innych zaburzeń widzenia wymagających pilnej diagnostyki i leczenia okulistycznego wśród studentów i pracowników naszych uczelni. Będzie polegać ono na badaniu ostrości wzroku przenośnymi tablicami Snellena w oku prawym i lewym oraz badaniu refrakcji autorefraktometrem bezkontaktowym SVS producenta Welch Allyn.

Przypominamy, że zgłoszono 27 projektów, z których 17 spełniało warunki formalne i ostatecznie zostało poddanych pod głosowanie studentów, doktorantów i pracowników naszych uczelni. Głosowanie trwało w okresie 5 – 23 grudnia.

Laureatom serdecznie gratulujemy!