Nowy termin składania wniosków w ramach inicjatywy „Interprojekt” i „Staż za miedzą”

Szanowni Państwo,
nabór (III) na „Interprojekt” oraz nabór (IV) na „Staż za miedzą” zamykamy 15 kwietnia 2024 roku.
Materiały do pobrania:
Staż za miedzą -> https://4zul.pl/do-pobrania/
Zeskanowane wnioski prosimy wysłać na adres biuro@4zul.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować do uczelnianych koordynatorek:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bożena Żurek – bozena.zurek@kul.pl, 81 445 44 94
Politechnika Lubelska
Anna Małyszek – a.malyszek@pollub.pl, 81 538 48 12
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Anna Galant – anna.galant@mail.umcs.pl, 81 537 51 05
Karolina Oraczewska – Fijewska – karolina.oraczewska-fijewska@mail.umcs.pl
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Monika Ostrowska-Kałan – monika.ostrowska-kalan@umlub.pl, 81 448 50 32
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Monika Nadolna – monika.nadolna@up.lublin.pl, 81 445 68 71