Co słychać na UMCS?

Szanowni Państwo, czas na szybki przegląd najważniejszych wydarzeń w uczelni, które tworzą ZUL.

 

Na UMCS została przedłużona rekrutacja. Sprawdź, na jakie kierunki można jeszcze aplikować:

 

 

Warto też rzucić okiem na ofertę studiów podyplomowych, bo tu pojawiło się kilka nowych propozycji -> https://rekrutacja.umcs.pl/studia-podyplomowe/katalog-studiow-podyplomowych/

 

A warto, bo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej okazał się być najlepszą lubelską uczelnią. Jak możemy przeczytać na stronie www.umcs.pl: „Spośród 23 ocenianych dyscyplin naukowych, UMCS uzyskał najwyższą kategorię (A+) w dyscyplinie archeologia, osiem kategorii naukowych A (historia, literaturoznawstwo, nauki fizyczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki prawne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki), jedenaście kategorii B+ i trzy kategorie B. Uzyskane wyniki plasują nas w grupie uniwersytetów z największą liczbą kategorii A, a także na najwyższej pozycji wśród lubelskich uczelni. O skali osiągniętego sukcesu i prowadzonych prac świadczy fakt, że UMCS poddał się ewaluacji aż w 23 dyscyplinach naukowych, tj. w największej liczbie dyscyplin spośród wszystkich publicznych uczelni Lublina (Uniwersytet Medyczny w Lublinie ewaluowano w 3 dyscyplinach, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnikę Lubelską – w 7, zaś KUL – w 14).”