„Staż Za Miedzą” – szczegóły projektu

Szanowni Państwo,

przedstawiamy kolejny projekt Związku Uczelni Lubelskich o nazwie „Staż Za Miedzą”. Konkurs jest przeznaczony dla naukowców, którzy planują odbyć staż w jednej z uczelni wchodzących w skład ZUL. Czas trwania stażu obejmuje okres od 1 do 3 miesięcy.

W ramach wszystkich edycji konkursu, Grantobiorca może zostać stażystą wielokrotnie, przy czym za każdym razem staż musi odbyć się w innej uczelni wchodzącej w skład ZUL. Grantobiorca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w uczelni, w której planuje realizować staż.

Obsługą projektu zajmuje się biuro Związku Uczelni Lubelskich, wszelkie pytania proszę kierować na adres -> biuro@4zul.pl

Szczegóły dotyczące konkursów, w tym zasady aplikowania dostępne są w regulaminach, który pobrać można ze strony -> www.4zul.pl/do-pobrania/

Zachęcamy do aplikowania!