Spotkanie Prezydium Związku Uczelni Lubelskich

21 czerwca 2022 roku o godzinie 14.00 odbyło się  spotkanie Władz Związku Uczelni Lubelskich. W zebraniu udział wzięli Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak oraz gościnnie prof. dr hab. Jan Pomorski. Gospodarzem wydarzenia był Rektor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

W trakcie obrad poruszono szereg spraw bieżących dotyczących Związku Uczelni Lubelskich, ustalono także szczegóły projektów, które zostaną zaprezentowane społeczności akademickiej podczas konferencji prasowej Związku Uczelni Lubelskich. Inicjatywy, którymi chcemy się pochwalić to:

  • Akademicki Budżet Partycypacyjny 4ZUL
  • Interprojekt
  • Karta Biblioteczna 4ZUL
  • Staż za miedzą

Konferencja prasowa Związku Uczelni Lubelskich odbędzie się 06.07.2022 roku o godzinie 12.00 w Trybunale Koronnym, Rynek 1. Na konferencji będzie obecny Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk.