UMCS w prestiżowej sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA

Rozpoczynamy cykl postów pt. „Co słychać u naszych Partnerów”? Na tapeę dzisiaj bierzemy @UMCS!
W zakładce aktualności zajdziemy taki oto tekst: „UMCS w prestiżowej sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA”. Okazuje się, że „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dołączył do prestiżowego konsorcjum Uniwersytetów Europejskich – ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network Alliance). Wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu, UMCS będzie realizował działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym.” Gratulujemy! Więcej informacji znajdziecie na stronie ???? https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,umcs-w-prestizowej-sieci-uniwersytetow-europejskich-athena,118646.chtm