Czerwcowy przegląd najważniejszych wydarzeń z Uczelni Partnerskich

Jesteście ciekawi, co w ostatnim miesiącu wydarzyło się u podmiotów, które tworzą Związek Uczelni Lubelskich? Jeśli tak, to z przyjemnością Wam je przybliżymy.

 

Na pierwszy ogień idzie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Na stronie naszego Partnera czytamy o dużym sukcesie. Jakim? W zakładce aktualności zajdziemy taki oto tekst: „UMCS w prestiżowej sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA”. Okazuje się, że „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dołączył do prestiżowego konsorcjum Uniwersytetów Europejskich – ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network Alliance). Wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu, UMCS będzie realizował działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym.”

 

Z kolei na Uniwersytecie Przyrodniczym na tapecie „Fago-herb”. Cóż to takiego?

Okazuje się, że „Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opracowali pierwszy eksperymentalny preparat fagowo-ziołowy do profilaktyki chorób kończyn u bydła, przygotowany na bazie składników pozyskanych ze środowiska naturalnego.” Projekt wpisuje się w koncepcję „One health” oraz został złożony do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (P.436553) oraz zastrzeżenia znaku towarowego (Z.539933).

 

Co słychać na Uniwersytecie Medycznym? Ogromne sukcesy! W ostatnim czasie przyznano mu aż 4 nowe patenty! Jak czytamy na stronie:

  • Naukowcy z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii – dr Katarzyna Klimek, prof. uczelni i prof. dr hab. Grażyna Ginalska wraz z lekarzami ortopedami z Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie- dr hab. Martą Tarczyńską-Osiniak i dr hab. Krzysztofem Gawędą otrzymali patent na wynalazek pt. „Biomateriał na bazie β-1,3-glukanu (kurdlanu) do regeneracji tkanki chrzęstnej i/lub kostnej oraz sposób jego wytwarzania”.
  • Patent otrzymał także wynalazek pt. „Dwufazowy biomateriał na bazie kurdlanu oraz hydroksyapatytu (HAp) oraz sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych”. Twórcami wynalazku jest zespół: dr Katarzyna Klimek, prof. uczelni i prof. dr hab. Grażyna Ginalska z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii oraz dr hab. Martą Tarczyńska- Osiniak z Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie.

 

Zajrzymy także do Politechniki Lubelskiej, bo tu także jest się czym chwalić. Na stronie naszego Partnera możemy przeczytać, że: „Jest nam niezmiernie miło poinformować, że aż cztery zespoły badawcze znalazły się w gronie laureatów pierwszego konkursu programu „Polska Metrologia”, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Finansowanie otrzymały 4 projekty na łączną kwotę wynoszącą 2 561 466,60 zł.”.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Rozwój naszych Partnerów, to rozwój naszego podmiotu. Akademicki Lublin – Gramy razem!

Źródło:

  1. https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,umcs-w-prestizowej-sieci-uniwersytetow-europejskich-athena,118646.chtm
  2. https://www.umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,13092,nowe-patenty-dla-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie-.html
  3. https://pollub.pl/rekrutacja/aktualnosci/sukces-naukowcow-politechniki-lubelskiej-w-programie-polska-metrologia-360.html
  4. https://up.lublin.pl/blog/fago-herb-efekt-wspolpracy-interdyscyplinarnej-jednostek-uniwersytetu-przyrodniczego-w-lublinie/