Zaproszenie na konferencję prasową do Trybunału Koronnego

Szanowni Państwo,

w imieniu Związku Uczelni Lubelskich (Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie) oraz w imieniu Prezydenta Miasta Lublin mamy przyjemność zaprosić Państwa
na konferencję prasową, która odbędzie się w Trybunale Koronnym (ul. Rynek 1), 06 lipca 2022 roku, o godzinie 12.00.

 

W konferencji weźmie udział:

– dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

– prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

– prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

– prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

– dr hab. inż. Paweł Droździel, Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej

 

Mamy przyjemność poinformować, że podczas konferencji prasowej Statuetką Wybitny Student Związku Uczelni Lubelskich 2022 zostaną wyróżnieni:

– Magdalena Piłat (Politechnika Lubelska)

– Aleksandra Ren (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

– Mykhailo Zaslavskyi (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

– Daria Żuraw (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

 

Podczas konferencji ogłoszony  zostanie start 4 nowych inicjatyw Związku Uczelni Lubelskich:

– Akademicki Budżet Partycypacyjny ZUL

– Interprojekt

– Wirtualna Karta Biblioteczna ZUL

– Staż Za Miedzą

 

Serdecznie Państwa zapraszamy!