Stypendia dla najwybitniejszych studentów Związku Uczelni Lubelskich

26 maja 2022 roku, już po raz dziewiętnasty, przyznano stypendia dla najwybitniejszych studentów Województwa Lubelskiego. Uroczystość odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, a Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego reprezentował Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban. W tegorocznej edycji stypendium otrzymało 298 osób, a łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła prawie 800 tysięcy złotych.

Największa liczba tegorocznych stypendystów studiuje na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (104 osoby), Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (98 osób) oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (36 osób). Laureaci kształcą się na 74 różnych kierunkach, a najliczniejszą grupę stanowią studenci kierunku lekarskiego (90 osób) oraz prawa (31 osób).

Organizatorzy tegorocznej edycji chcieli w sposób szczególny wyróżnić osoby posiadające Kartę Polaka. Według nowego regulaminu dodatkowe punkty zostały przyznane studentom, którzy oprócz ponadprzeciętnych wyników w nauce działali aktywnie za granicą na rzecz języka polskiego, kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej i na rzecz Polaków mieszkających za granicą. W tegorocznej edycji znalazły się trzy takie osoby:

  • Tomas Butkevic, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Kierunek: Nawigacja,
  • Semyon Minich, UMCS, Kierunek: Społeczeństwo Informacyjne,
  • Mykola Ostapchuk, UMCS, Kierunek: Informatyka.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Fotografia i materiały: www.lubelskie.pl