Sympozjum „Żywność i Zdrowie”

W miniony czwartek (26 maja 2022 roku) w murach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się sympozjum „Żywność i Zdrowie” – wydarzenie było wspólną inicjatywą Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przy udziale Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UP dr hab. inż. Bartosza Sołowieja, prof. UP oraz Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji UMLub prof. dr hab. n. med. Roberta Rejdaka.
W ramach sympozjum specjaliści do spraw żywności i żywienia z obu uczelni pochylili się nad tematem funkcjonalnego odżywiania ????????????
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.
Fot. Alicja Jaroszewska (UP), Maciej Niedziółka (UP), Agnieszka Wrońska (UMLub)