🌍🌿 Zaproszenie na V EU Green Week: EU Water-related Crises – Konferencja w Lublinie 🌿🌍

🗓 Data: 19-20 czerwca 2024 r.
📍 Miejsce: Lublin, Polska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dumą zaprasza na międzynarodową konferencję V EU Green Week, która odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2024 roku. Wydarzenie to poświęcone jest aktualnym wyzwaniom związanym z zarządzaniem wodą w Europie i na świecie, a jego tematem przewodnim jest „Air, Earth and Water – a walk among elements”.

🔬 Celem konferencji jest stymulowanie dyskusji na temat zrównoważonego i sprawiedliwego zarządzania zasobami wodnymi, które są niezbędne dla ludzi, środowiska i gospodarki. W obliczu rosnących wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, zarządzanie wodą staje się kluczowe dla zapewnienia trwałej przyszłości.

📅 Program Konferencji:

Dzień 1: Nauki ścisłe i technologia
Dzień 2: Nauki przyrodnicze i inne

🎤 Wyróżniony wykład: Dr inż. Tomasz Jakubowski przedstawi wyniki badań nad wpływem fizycznie obrabianej wody na rośliny rzeżuchy.

🤝 Konferencja jest częścią szerszej kampanii komunikacyjnej poświęconej odporności wodnej i stanowi doskonałą okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między naukowcami z całego świata.

📝 Rejestracja jest bezpłatna dla środowiska akademickiego. Zachęcamy do rejestracji zarówno jako aktywni uczestnicy (z prezentacją lub plakatem), jak i słuchacze.

💼 Organizatorzy i patronat: Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora i jest częścią wydarzeń towarzyszących EU Green Week.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tym istotnym wydarzeniu, które ma na celu promowanie pozytywnych i współpracujących rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami wodnymi.

🌱 Rozpowszechnij informację o konferencji i dołącz do nas w tworzeniu przyszłości zrównoważonego i odpornego na kryzysy wodne świata!