Previous slide
Next slide

Aktualności

0
Studentów
0
DYDAKTYKÓW
0
WYDZIAŁy
0
KIERUNKÓW
0
PATENTÓW
0
ABSOLWENTÓW

Rektor Politechniki Lubelskiej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

„Od wielu lat lubelskie uczelnie realizują wspólne działania o różnym charakterze. Teraz, już jako Związek Uczelni Lubelskich, mamy możliwość pogłębiania i rozszerzania zakresu tej współpracy, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby i potencjał uczelni, które go tworzą. Podejmując wspólne inicjatywy będziemy bazować na gotowych i co najważniejsze sprawdzonych przez współpartnerów rozwiązaniach. Łącząc swe zasoby – intelektualne, technologiczne, sprzętowe – mamy większe szanse na rozwój, pozyskiwanie środków finansowych, a także wspieranie naszej lokalnej społeczności. W ten sposób wzmocnimy Lublin na akademickiej mapie Polski i Europy, dając tym samym niezbędne narzędzia stałego rozwoju, którego celem jest doskonałość naukowa.”

Rektor PL Pater
Rektor UMCS Dobrowolski

Rektor Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Powołanie i aktywne funkcjonowanie Związku Uczelni Lubelskich to z jednej strony szansa dla środowiska akademickiego Lublina, ale również świetny przykład dla innych podmiotów, jak należy ze sobą współpracować szukając efektu synergii i połączenia potencjałów. Jestem zwolennikiem sieciowania działań i swoistej kooperacji pomiędzy uczelniami, w tym postrzegam naszą siłę i sukces na przyszłość. Jestem głęboko przekonany, że dzięki aktywnej działalności ZUL wzmocnimy nie tylko potencjał naszych uniwersytetów i akademickiego Lublina, ale również staniemy się przykładem dobrych praktyk dla innych uczelni w kraju.

Rektor Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

„Lublin – to miasto otwarte, tolerancyjne, piękne w swej różnorodności. Dokumentuje to wielowiekowa historia i tradycja.
 Nikogo zatem nie powinno dziwić, że to właśnie tutaj zrodziła się idea stworzenia Związku Uczelni Lubelskich,  lokalnego przymierza.
Wierzę w to mocno, że dla nas wszystkich będzie to nowy rozdział w działalności.
Wspólne dzieło, zacieśniania więzi naukowych, pomnoży wymianę doświadczeń, stworzy szansę, której nie możemy zmarnować. Dla nas wszystkich będą to nowe perspektywy rozwoju, a ich owoce będą służyły pokoleniom.
Udowadniamy jak bliska jest nam troska o przyszłość polskiej nauki, o kształcenie naszych studentów, o wizerunek Lublina, miasta na wskroś akademickiego i pomimo wieku ciągle młodego, młodością naszych studentów i aktywnością pracowników naukowych.”

113A6460-Edit
Krzysztof_Kowalczyk-min

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

„Ideą Związku Uczelni Lubelskich jest wzmocnienie potencjału badawczego naszego regionu poprzez realizację wspólnych projektów, wykorzystanie aparatury, którą dysponują lubelskie uczelnie, a także wzmocnienie potencjału dydaktycznego. Nie ulega wątpliwości, że różnorodność naukowa lubelskich uczelni, współpracujących ze sobą, zwiększa rangę ośrodka lubelskiego na arenie krajowej i międzynarodowej. Razem jesteśmy silniejsi wnosząc znaczący wkład do polskiej i światowej nauki. Sformalizowanie trwającej od wielu lat współpracy pomiędzy naszymi naukowcami jest bardzo cenne i z pewnością zaowocuje wieloma nowymi pomysłami w obszarze nauki i dydaktyki.”