80. rocznica „rzezi wołyńskiej”

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W Lublinie obchody upamiętnienia tzw. „krwawej niedzieli” (11 lipca 1943 r.) odbywają się na Skwerze Ofiar Wołynia.

W dzień 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, w imieniu akademickiej społeczności, kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Wołynia złożył prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka – Prorektor Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. dr hab. Andrzej Marczuk – Prorektor ds. kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

„Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary.”