#Innowacje w #motoryzacji: projekt „Platforma Badawcza”

Projekt „Platforma badawcza metod optymalizacji cyklu życia nowoczesnych pojazdów”, prowadzony na Politechnice Lubelskiej, ma na celu nie tylko rozwój nowoczesnego pojazdu, ale przede wszystkim stworzenie innowacyjnej platformy badawczej. Dzięki niej naukowcy chcą przyczynić się do przyszłego rozwoju branży motoryzacyjnej. Kluczowym elementem jest rola Inżyniera 4.0, który łącząc wiedzę techniczną z umiejętnością budowania zespołów, współpracuje z innymi specjalistami, studentami i partnerami zewnętrznymi, aby osiągnąć innowacyjne rozwiązania.

W projekcie podkreślana jest wartość synergii pomiędzy studentami, pracownikami Politechniki Lubelskiej i ekspertami zewnętrznymi. Ta współpraca przynosi świeże spojrzenie na problemy techniczne i otwiera nowe możliwości w praktycznym zastosowaniu rozwiązań inżynieryjnych. Dzięki temu tworzymy unikalne środowisko do nauki, eksperymentowania i rozwijania praktycznych umiejętności wśród studentów.

Dążenie do stworzenia pojazdu, który spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i innowacji, jest dowodem na to, jak technologia może zmieniać przyszłość motoryzacji. Bolid, który jest opracowywany, charakteryzuje się wymiennym napędem – od wodorowego po elektryczny – co stanowi wkład w rozwój ekologicznych i efektywnych rozwiązań transportowych. Projekt ten nie tylko przesuwa granice motoryzacji, ale także pokazuje, jak przez współpracę i innowacyjność możemy kształtować przyszłość mobilności.

_____________________________________
Związek Uczelni Lubelskich tworzą:
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie – UMLub
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
KUL, The John Paul II Catholic University of Lublin