„Interprojekt” – rusza nabór wniosków

Szanowni Państwo,

przedstawiamy nową inicjatywę Związku Uczelni Lubelskich o nazwie „Interprojekt”, która skierowana jest do pracowników naukowych uczelni wchodzących w skład ZUL.

Celem projektu jest budowa interdyscyplinarnych zespołów badawczych prowadzących prace laboratoryjne, których wyniki stanowić będą podstawę pozyskiwania funduszy zewnętrznych na dalsze prace badawcze. Preferowane będą projekty zespołów, których uczestnicy reprezentują co najmniej trzy uczelnie wchodzące w skład ZUL.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 000 zł w zależności od liczby uczelni realizujących projekt.

Obsługą projektu zajmuje się biuro Związku Uczelni Lubelskich, wszelkie pytania proszę kierować na adres -> biuro@4zul.pl

Szczegóły dotyczące konkursów, w tym zasady aplikowania dostępne są w regulaminach, który pobrać można ze strony -> www.4zul.pl/do-pobrania/

Zachęcamy do aplikowania!