LUBLIN UP! – konkurs międzyuczelniany na najlepszy pomysł biznesowy

Rozpoczął się nabór do drugiej edycji prestiżowego międzyuczelnianego konkursu Lublin Up!, którego celem jest wyłonienie i wsparcie najbardziej obiecujących projektów biznesowych oraz wspieranie młodych talentów w procesie komercjalizacji ich innowacyjnych pomysłów.

Konkurs organizowany jest przez czołowe instytucje akademickie Lublina: Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, skupione w Związku Uczelni Lubelskich, we współpracy z Miastem Lublin. Rolę koordynatora wydarzenia pełni Fundacja „OIC Poland”, która wraz z zespołem ekspertów i mentorów Unicorn Hub będzie wspierać pomysłodawców w drodze rozwoju biznesu.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców wymienionych uczelni, którzy, tworząc zespoły projektowe (2-5 osób), zgłaszają swoje pomysły biznesowe. Projekty muszą wpisywać się w strategiczne obszary rozwoju Miasta, zgodnie z założeniami Strategii Lublin 2030, obejmujące m.in. przemysł motoryzacyjny i maszynowy, zdrowe społeczeństwo, inteligentne sieci i ICT, zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna, procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej, nowoczesne usługi biznesowe, innowacyjna logistyka.

W trakcie konkursu wybrane zespoły projektowe skorzystają z profesjonalnych warsztatów rozwoju biznesu oraz mentoringu indywidualnego. Będą pracować pod okiem doświadczonych i znanych w startupowym świecie, trenerów i mentorów, w tym przedstawicieli środowiska biznesowego, akademickiego oraz organizacji wspierających startupy. Młodzi pomysłodawcy będą rozwijać koncepcje na biznes wykorzystując innowacyjne metody i narzędzia m.in.: Biznes Model Canvas, Design Thinking, Customer Journey, Persony, Value Proposition Canva. Uczestnicy będą mieli możliwość weryfikacji potencjału swoich pomysłów innowacyjnych w kontekście wymagań rynku co umożliwi  planowanie dalszych kroków w kierunku komercjalizacji biznesu. Zespoły zostaną objęte także wsparciem w przygotowaniu prezentacji i pitchingu. Po etapie szkoleniowo-mentoringowym zespoły zaprezentują swoje pomysły biznesowe przed Jury podczas Demo Day.

Trzy najlepsze pomysły nagrodzone zostaną voucherami na usługi wsparcia biznesowego, dostosowane do specyficznych potrzeb zwycięzców:

Konkurs zostanie zakończony startupowym eventem – uroczystą galą Demo Day, podczas której, oprócz wręczenia nagród, uczestnicy będą mieli okazję do networkingu i  nawiązania nowych kontaktów biznesowych, co może znacząco przyspieszyć rozwój ich projektów.

Zapraszamy na Demo Day!

Więcej informacji o Demo Day i formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TU!

Zapisy na Demo Day trwają do 31 maja 2024 roku.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: lublinup@4zul.pl


Kontakt w sprawie mediów:

Monika Król

Wydział Kultury

Urząd Miasta Lublin

tel.: +48 81 466 25 04

mail: monika.krol@lublin.eu

Zapraszamy na praktyczny warsztat modelowania biznesowego

28.03.2024 r. o godzinie 10:00 w trybie on-line odbędzie się praktyczny warsztat modelowania biznesowego – czyli jak generować pomysły i skutecznie przejść do działania. Warsztat przeprowadzi Mateusz Pawelec – ekspert w zakresie metodologii wdrażania projektów technicznych, optymalizacji procesów i budowania strategii produktowych. Mocno związany z branżą Med-Tech. Dodatkowo, zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie składania wniosków do LublinUP! oraz zasady działania Platformy Startowej Unicorn Hub.

Aby dołączyć do webinary należy wypełnić formularz zgłoszeniowy -> LINK