LUBLIN UP! – konkurs międzyuczelniany na najlepszy pomysł biznesowy

Wystartowała pierwsza edycja międzyuczelnianego konkursu LUBLIN UP!, którego celem jest zidentyfikowanie projektów o największym potencjale biznesowym oraz wsparcie osób młodych w komercjalizacji ich pomysłów.

Organizatorami Konkursu są Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Politechnika Lubelska zrzeszone w Związku Uczelni Lubelskich we współpracy z Gminą Lublin.

Adresatami Konkursu są studenci i doktoranci (w tym uczestnicy szkół doktorskich) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także młodzi naukowcy z ww. uczelni, zrzeszeni w zespoły projektowe (2-5 osób).
Pomysły biznesowe zgłaszane do konkursu muszą wpisywać się w co najmniej jedną z inteligentnych specjalizacji Miasta Lublin określonych w Strategii Lublin 2030 tj.: przemysł motoryzacyjny i maszynowy, zdrowe społeczeństwo, inteligentne sieci i ICT, zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna, procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej, nowoczesne usługi biznesowe.

W czasie konkursu zespoły projektowe skorzystają z szeregu warsztatów oraz będą pracować z mentorami i ekspertami, w tym m.in. przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, uczelni, czy też organizacji wspierających startupy. Wszystko to będzie miało na celu pomoc w dopracowaniu pomysłu, dostosowaniu go do warunków panujących na rynku i ukierunkowaniu dalszego działania pomysłodawców.
Po etapie szkoleniowo-mentoringowym zespoły zaprezentują swoje projekty Jury.

Trzy najlepsze pomysły nagrodzone zostaną voucherami na usługi okołoprojektowe, dostosowane do specyficznych potrzeb zwycięzców:
Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala, podczas której, poza wręczeniem nagród, zespoły będą miały szansę na rozmowy z przedstawicielami biznesu, które mogą być doskonałą szansą na rozwój ich pomysłów.

Zgłoszenie do konkursu:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 3 kwietnia 2023 r. włącznie, na adres mailowy: lublinup@4zul.pl

Nabór trwa od 8 marca do 3 kwietnia 2023 r.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Anna Wrochna, tel. 600323074, e-mail: lublinup@4zul.pl