„Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji” – zaproszenie

Szanowni Państwo,
w imieniu prof. dr hab. Wojciecha Załuska – Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapraszamy do udziału w konferencji „Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji” organizowanej przez Radę Doskonałości Naukowej i Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Konferencja odbędzie się dnia 20 maja 2024 r. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15.05.2024 r.
Więcej szczegółów, w tym program i formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej i UM w Lublinie: