„Przystanek szczepienie”

Dzisiaj przypominamy akcję „Przystanek szczepienie”!

Łącznie przez 23 dni akcji zaszczepiliśmy 2.691 osób, co daje średnią 117 osób dziennie i prawie 17 osób na godzinę.

Ze względu na ogromne zainteresowanie akcja była przedłużana 10 razy.

Akademicki Lublin – Gramy razem!