Sympozjum Prawa Konstytucyjnego „Dla Polski”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w ramach Związku Uczelni Lubelskich, będą organizatorami Seminarium Prawa Konstytucyjnego, które odbędzie się w dn. 25–27 marca w Hotelu Hampton by Hilton Lublin.

Do Lublina przyjedzie ponad 40 wybitnych naukowców, specjalistów prawa konstytucyjnego, którzy pochylą się nad obecną sytuacją i zagadnieniami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, prokuratury oraz prawa wyborczego.

Zdajemy sobie sprawę, że w obliczu licznych kontrowersji prawnych związanych ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi tematyki naszego wydarzenia, wypracowanie wspólnego stanowiska nie będzie zadaniem prostym. Mamy jednak nadzieję, że w gronie wybitnych specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego stworzenie wspólnego komunikatu merytorycznego, który będzie oderwany od konotacji politycznych, jest możliwe. W debacie zostanie uwzględniony głos każdego uczestnika Sympozjum.