Wyniki III EDYCJI konkursu STAŻ ZA MIEDZĄ

Szanowni Państwo,
prezentujemy wyniki III EDYCJI konkursu STAŻ ZA MIEDZĄ Związku Uczelni Lubelskich.
 
Na Politechnika Lubelska staż zrealizują:
1) dr n. farm. Daniel Zalewski (UMed)
2) dr inż. Łukasz Kański (UMCS)
3) dr hab. Elżbieta Grządka, prof. UMCS (UMCS)
4) dr inż. Karolina Beer-Lech (UP)
5) dr Anna Skic (UP)
6) dr n.o zdr. Magdalena Zawadka (UMed)
7) dr hab. Cecylia Wardak (UMCS)
8) dr n. biol. Barbara Gieroba (UMed)
9) dr Małgorzata Wasilewska (Sęczowska) (UMCS)
10) dr n. med. Przemysław Krakowski (UMCS)
 
Na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie staż zrealizują:
 
1) dr Jakub Matusiak (PL)
2) dr hab. Armand Kasztelan, prof. UP (UP)
3) dr n. med. Estera Okoń (UMed)
4) dr n. med. Wioleta Kowalska (UMed)
5) dr inż. Jakub Pizoń (PL)
6) dr Ewelina Flis-Olszewska (UP)
 
Na Uniwersytet Medyczny w Lublinie – UMLub staż zrealizują:
 
1) dr Adam Kiersztyn (PL)
2) dr inż. Kamila Borowiec (UP)
3) dr Magdalena Sozoniuk (UP)
4) dr Anna Rysiak (UMCS)
5) mgr Karolina Młynarczyk (UMCS)
6) dr Paweł Powroźnik (PL)
 
Na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie staż zrealizują:
 
1) dr Iwona Gęca (UMCS)
2) dr hab. Agnieszka Ewa Wiącek, prof. UMCS (UMCS)
3) mgr Michał Wójcik (UMed)
4) dr inż. Katarzyna Biruk-Urban (PL)
5) mgr Łucja Walczak Nowicka (UMed)
6) dr n. farm. Iwona Piątkowska-Chmiel (UMed)
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
 
Celem dopięcia formalności (w tym podpisania umowy stażowej) prosimy naukowców by skontaktowali się Państwo z uczelnianymi koordynatorkami:
Politechnika Lubelska
Anna Małyszek, a.malyszek@pollub.pl, 81 538 48 12
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Anna Galant, anna.galant@mail.umcs.pl, 81 537 51 05
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Monika Ostrowska-Kałan, monika.ostrowska-kalan@umlub.pl, 81 448 50 32
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Monika Nadolna, monika.nadolna@up.lublin.pl, 81 445 68 71
Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do realizacji stażu w ramach III edycji konkursu zostaną automatycznie uwzględnione w IV edycji konkursu.