Sustainability Management – interdyscyplinarne, anglojęzyczne, stacjonarne studia I stopnia w ramach ZUL

Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie tworzą interdyscyplinarne, anglojęzyczne, stacjonarne studia I stopnia Sustainability Management.

To pierwsze międzyuczelniane studia stworzone w ramach Związek Uczelni Lubelskich 💡

Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki na kierunku powstałym z wielowymiarowości i synergii, wykorzystującej potencjał specjalistów z wąskich dziedzin – jako odpowiedź na złożoność problemów współczesnych gospodarek ✨

Absolwent kierunku zyska umiejętności przygotowujące do działania w kadrach zarządczych i eksperckich✅ Ponadto kompetencje z zakresu identyfikacji i przygotowywania rozwiązań najbardziej aktualnych problemów współczesnego świata, dotyczących: zmiany klimatu, zagrożeń naturalnych, deficytu zasobów wodnych, przekształceń ekosystemów i redukcji bioróżnorodności oraz bezpieczeństwa energetycznego ✅

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS wspólnie z Wydziałami: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Wydział Ekonomiczny – UMCS oraz Wydział Chemii UMCS będzie realizował program studiów w ramach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej🤝

W programie znajdą się takie przedmioty jak m.in. Models of Economic Growth and Development (modele wzrostu i rozwoju gospodarczego) czy Earth System Dynamics (dynamika systemu Ziemi). A co istotne dla przyszłych studentów – zamiast pisania klasycznej pracy dyplomowej na zakończenie wykonasz projekt praktyczny i zdasz egzamin teoretyczny.

Więcej informacji -> https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,zul-pierwsze-miedzyuczelniane-studia-anglojezyczne-sustainability-management,131285.chtm?fbclid=IwAR0wz70wAkm16rV_JJYkj6fjFeLeyzv_1msAvJc57NfJ81BmACNRkQMLNyg

Rektrutacja -> https://rekrutacja.umcs.pl/miedzyuczelniany-kierunek-sustainability-management/