Razem świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dziś razem świętujemy na Placu Litewskim w Lublinie.
W imieniu akademickiej społeczności, zrzeszonej w Związku Uczelni Lubelskich, kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja złożyła nasza delegacja w składzie:
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie profesor Krzysztof Kowalczyk
Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie profesor Zbigniew Pastuszak
Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II profesor Adam Zadroga
Kanclerz Politechniki Lubelskiej Pan Mirosław Żuber
—–