INTERPROJEKT – WYNIKI (II nabór)

Szanowni Państwo,

z dumą publikujemy wyniki drugiej edycji konkursu INTERPROJEKT.

W wyniku prac i oceny Kapituły Konkursowej zgodę na finansowanie otrzymały następujące projekty:

 

„Ocena wpływu stosowania roztworów soli odladzających do usuwania śliskości zimowej na rozwijający się organizm wodny, na przykładzie Danio pręgowanego.”

Lider projektu – dr Szymon Malinowski

 

„Technologia zimnej plazmy szansą na uzyskanie odżywczych świeżo tłoczonych soków marchwiowych z dodatkiem sumaka (Rhus coriaria L.) o przedłużonej trwałości i niezmienionej strukturze.”

Lider projektu – dr hab. inż. Agnieszka Starek – Wójcicka, prof. uczelni

 

„Opracowanie biokompatybilnych materiałów polimerowych wzbogaconych pochodnymi kumaryn do zastosowań medycznych.”

Lider projektu – dr hab. Beata Podkościelna, prof. uczelni

 

„Pilotażowa instalacja on site oczyszczania ścieków poudojowych w celu zmniejszenia presji ferm bydła na środowisko naturalne.”

Lider projektu – dr Martyna Kasela

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 

Celem procedowania projektów i realizacji wydatków prosimy o kontakt z uczelnianymi koordynatorkami:

Politechnika Lubelska – Anna Małyszek, a.malyszek@pollub.pl, 81 538 48 12

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej – Anna Galant, anna.galant@mail.umcs.pl, 81 537 51 05

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Monika Ostrowska-Kałan, monika.ostrowska-kalan@umlub.pl, 81 448 50 32

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Monika Nadolna, monika.nadolna@up.lublin.pl, 81 445 68 71