LUBLIN UP!

LUBLIN UP! – konkurs międzyuczelniany na najlepszy pomysł biznesowy

Wystartowała pierwsza edycja międzyuczelnianego konkursu LUBLIN UP!, którego celem jest zidentyfikowanie projektów o największym potencjale biznesowym oraz wsparcie osób młodych w komercjalizacji ich pomysłów.

Organizatorami Konkursu są Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Politechnika Lubelska zrzeszone w Związku Uczelni Lubelskich we współpracy z Gminą Lublin.

Adresatami Konkursu są studenci i doktoranci (w tym uczestnicy szkół doktorskich) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także młodzi naukowcy  z ww. uczelni, zrzeszeni w zespoły projektowe (2-5 osób).

Pomysły biznesowe zgłaszane do konkursu muszą wpisywać się w co najmniej jedną z inteligentnych specjalizacji Miasta Lublin określonych w Strategii Lublin 2030 tj.:  przemysł motoryzacyjny i maszynowy, zdrowe społeczeństwo,  inteligentne sieci i ICT, zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna, procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej,  nowoczesne usługi biznesowe.

W czasie konkursu zespoły projektowe skorzystają z szeregu warsztatów oraz będą pracować z mentorami i ekspertami, w tym m.in. przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, uczelni, czy też organizacji wspierających startupy. Wszystko to będzie miało na celu pomoc w dopracowaniu pomysłu, dostosowaniu go do warunków panujących na rynku i ukierunkowaniu dalszego działania pomysłodawców.

Po etapie szkoleniowo-mentoringowym zespoły zaprezentują swoje projekty Jury.

Trzy najlepsze pomysły nagrodzone zostaną voucherami na usługi okołoprojektowe, dostosowane do specyficznych potrzeb zwycięzców:

  • I miejsce – voucher o równowartości 12 000,00 zł brutto
  • II miejsce – voucher o równowartości 8 000,00 zł brutto
  • III miejsce – voucher o równowartości 5 000,00 zł brutto

Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala, podczas której, poza wręczeniem nagród, zespoły będą miały szansę na rozmowy z przedstawicielami biznesu, które mogą być doskonałą szansą na rozwój ich pomysłów.

 

Zgłoszenie do konkursu:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 24 marca 2023 r. włącznie na adres mailowy: lublinup@4zul.pl

Nabór trwa od 8 do 24 marca 2023 r.