Narodowe Czytanie w Dworku Kościuszków

Z okazji Narodowego Czytania 2022 przedstawiciele naszych uczelni spotkali się w Dworku Kościuszków. W tym roku czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
Galerię zdjęć można znaleźć pod linkiem – https://www.facebook.com/ZwiazekUczelniLubelskich/posts/185728687195913?notif_id=1658815206678281&notif_t=scheduled_post_published&ref=notif

W uroczystości udział wzięli:

prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS

prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr inż. Marcin Jakimiak, Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS

prof. dr hab. Robert Litwiński, Kierownik Katedry Metodologii nad XX-XXI w. UMCS

dr hab. Magdalena Budyn – Kulik, prof. UMCS, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii UMCS

prof. dr hab. Marek Kulik, Z-ca dyr. Instytutu Nauk Prawnych UMCS

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka, emerytowany profesor Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

dr hab. n. farm. Maciej Strzemski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Elżbieta Małek, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Krystyna Szydłowska, artystka scen lubelskich, finalistka z siostrami the Voice of Senior

Grażyna Lutosławska, Radio Lublin

Urszula Plewik, Konrad Kuchnio, Stacja Teatr w Konopnicy

Joanna Pielechowska i Zbigniew Pielechowski, Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie

Małgorzata Poniatowska – Krzak, Renata Rysińska-Kryk, Iwona Czajkowska, Maria Orlikowska (tłumacz języka migowego) z wychowankami: Jakub Łukasiewicz, Sabina Mieńko, Natalia Jaruga, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie.

 

Dyr. Magdalena Tomasik, Angelika Wójcik, Elżbieta PodleśnaBeata Opałka, Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica

 

Agnieszka Chomicka z uczniami i ich rodzicami: Karolina Bachonko z mamą, Joanną Bachonko; Maria Lala z tatą, Kamilem Lala; Karol Bożek z mamą Dorotą Bożek i solo tata Łukasz Chomicki,  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy

 

Lidia Kowalczyk, Iwona Wziątek, Kamila Kostruba, Sylwia Bielak, Koło Gospodyń Wiejskich Osmoliczanki z Osmolic

Spotkanie literackie uświetnią choreografie taneczne do wybranych ballad wykonane przez Panią Magdalenę Budyn-Kulik, kierownika zespołu Flamenco Inaczej.