WYNIKI KONKURSU „INTERPROJEKT” – I EDYCJA

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach I edycji konkursu „INTERPROJEKT” Kapituła w składzie:

– prof. dr hab. inż. Wojciech Franus

– prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki

– dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni

– prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak

pozytywnie oceniła i rekomendowała do realizacji (na wnioskowane kwoty) następujące wnioski:

1) „Izolacja, ocena właściwości przeciwdrgawkowych i badanie mechanizmu działania palmatyny”,

Lider: dr hab. Wirginia Kukuła-Koch

2) „Ocena wpływu suplementacji diety bakteriami probiotycnzymi Bifidobacterium longum RosellR-175 i Lactobacillus rhamnosus JB-1 na profil proteomiczny oraz wybrane parametry molekularne i biochemiczne w tkankach myszy”

Lider: prof. dr hab. Piotr Wlaź

3) „Opracowanie nowatorskiego antybakteryjnego opatrunku na rany wzbogaconego w zeolity impregnowane srebrem”

Lider: dr Paulina Kazimierczak

4) „Badanie potencjału plazmy nierównowagowej generowanej w reaktorze ze ślizgającym się łukiem dla poprawy jakości świeżo tłoczonego soku warzywnego”

Lider: dr hab. inż. Joanna Pawłat, profesor uczelni

5) „Ocena właściwości warstwy wierzchniej wyrobów z druku 3D poddanych nagniataniu strumieniowemu do zastosowań w medycynie”

Lider dr hab. inż. Mariusz Walczak, profesor uczelni

6) Oddziaływanie diety bogatotłuszczowej na wybrane białka bariery jelitowej w jelitach Danio pręgowanego”

Lider: dr hab. Piotr Dobrowolski, profesor uczelni

7) „Mikrosporydia – nieznane pasożyty”

Lider: dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, profesor uczelni

 

Skan podpisanej decyzji dot. przyznania finansowania zostanie przesłana liderom projektów w późniejszym terminie.

 

Serdecznie gratulujemy!