Prace w ramach Związku Uczelni Lubelskich

W mijającym tygodniu w przyjaznych murach Politechniki Lubelskiej doszło do dwóch spotkań, w których na zaproszenie prof. Zbigniewa Patera, Rektora Politechniki Lubelskiej, udział wzięli prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. n.med. Wojciech Załuska, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także władze kwestorskie i kanclerskie naszych uczelni.

Spotkania dotyczyły omówienia szeregu spraw bieżących. Wśród poruszonych kwestii pojawiły się tematy dotyczące obchodów Lubelskich Dni Kultury Studenckiej, projektów „Staż za miedzą” i „Interprojekt”. Zaprezentowano założenia „Karty Bibliotecznej ZUL” oraz okolicznościowej „Statuetki Związku Uczelni Lubelskich”.

Planowana jest także nowa inicjatywa o nazwie „Uczelniany Budżet Partycypacyjny”.

Kolejne robocze spotkania zostały zaplanowane na koniec czerwca, wówczas zostaną zaprezentowane szczegóły.