Sustainability Management, nowy wymiar współpracy naszych Uczelni

Sustainability Management (Zarządzanie rozwojem zrównoważonym)
Program studiów na kierunku Sustainability Management powstał w odpowiedzi na narastanie globalnych problemów środowiskowych i ich konsekwencji społeczno-ekonomicznych oraz wzrost znaczenia nowych koncepcji rozwojowych opartych na równowadze pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem. Celem studiów jest przygotowanie kadr zarządczych i eksperckich, kompetentnie realizujących zadania związane z odpowiedzialnym gospodarowaniem zasobami przyrody i skutecznie rozwiązujących problemy środowiskowe, przy zapewnieniu możliwości stałego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych uczelni, dziś szczególnie polecamy Państwa uwadze ofertę Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS!
Akademicki Lublin – Gramy Razem!