Współpraca z LW Bogdanka S.A.

13 września 2022 roku w siedzibie Bogdanki odbyła się konferencja prasowa podczas której podpisano list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy pomiędzy Lubelskim Węglem Bogdanka a Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Dzięki tej współpracy zyskają wszystkie strony, a studenci kierunków technicznych otrzymają wsparcie, możliwość odbycia stażu oraz pomoc w pisaniu prac dyplomowych.

Bogdanka od lat współpracuje z lubelskimi uczelniami. Płaszczyzny naszej współpracy ze Związkiem Uczelni Lubelskich są dwie, edukacyjna i biznesowa. Zamierzamy tę naszą dotychczasową kooperację dalej rozwijać. Myślę, że to dzisiejsze sformalizowanie przez zawarcie listu intencyjnego, spowoduje, że będzie ona na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas, a przede wszystkim, łatwiej tych dwóch wspomnianych płaszczyznach, będzie nam tę współpracę podejmować – powiedział Artur Wasil prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Dziękujemy rektorom za współpracę, za pomoc przy tworzeniu Rady Naukowej ds. Ochrony Środowiska. Jako Bogdanka jesteśmy dobrym sąsiadem dla całej okolicy. Intensywnie współpracujemy z władzami Poleskiego Parku Narodowego. Chcemy rozmawiać na temat inwestycji i rozmawiać na temat ich ingerencji w środowisko. Mamy zaawansowaną współpracę z Politechniką Lubelską w zakresie klastra energii. Chcemy próbować tworzyć źródła energii oparte o nisko i zeroemisyjne źródła, tak aby generować jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko – powiedział Kasjan Wyligała zastępca prezesa zarządu do spraw strategii i rozwoju.