WYNIKI EWALUACJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ NA NASZYCH UCZELNIACH

Informujemy, że znamy już wyniki ewaluacji działalności naukowej naszych Uczelni❗
W wyniku odwołania Uczelnie wchodzące w skład Związku Uczelni Lubelskich uzyskały znakomite rezultaty:
—–
Politechnika Lubelska:
A+
🔴 inżynieria mechaniczna,
🔴 inżynieria lądowa i transport.
A
🔴 automatyka, elektronika i elektrotechnika,
🔴 informatyka techniczna i telekomunikacja,
🔴 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
🔴 nauki o zarządzaniu i jakości.
B+
🔴 architektura i urbanistyka
—–
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

A+

🔴 archeologia

A

🔴 nauki o polityce i administracji

🔴 nauki o Ziemi i środowisku

🔴 historia,

🔴 literaturoznawstwo,

🔴 nauki fizyczne,

🔴 nauki o komunikacji społecznej i mediach,

🔴 nauki o kulturze i religii,

🔴 nauki prawne,

🔴 sztuki muzyczne,

🔴 sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

🔴 nauki o polityce i administracji,

🔴 językoznawstwo

B+

🔴 informatyka techniczna i telekomunikacja

🔴 ekonomia i finanse,

🔴 geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

🔴 nauki biologiczne,

🔴 nauki chemiczne,

🔴 nauki o zarządzaniu i jakości,

🔴 nauki socjologiczne,

🔴 pedagogika,

🔴 filozofia

B

🔴 matematyka

—–

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:

A

🔴 technologia żywności i żywienia

🔴 zootechnika i rybactwo

🔴 inżynieria środowiska górnictwo i energetyka

🔴 inżynieria mechaniczna

🔴 nauki biologiczne

B+

🔴 rolnictwo i ogrodnictwo

🔴 weterynaria

Ewaluacja działalności naukowej dotyczyła lat 2017-2021. Wyniki ewaluacji, szczególnie po uwzględnieniu odwołania się naszych Uczelni, są szalenie zadowalające. Gratulujemy wszystkim naukowcom efektów pracy!