Gala ZUL

Dziś w legendarnej Chatce Żaka w obecności prof. dra hab. inż. Zbigniewa Patera Rektora Politechniki Lubelskiej, prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dra hab. n. med. Wojciecha Załuski Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. dra hab. Krzysztofa Kowalczyka Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się podsumowanie pierwszej edycji Akademickiego Budżetu Partycypacyjnego oraz drugiej edycji programu Staż Za Miedzą, czyli dwóch inicjatyw Związku Uczelni Lubelskich.

Dziękujemy wszystkim za obecność! Laureatom i naszym Bohaterom serdecznie gratulujemy!