XVI Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Związek Uczelni Lubelskich jest obecny na trwającym XVI Salonie Maturzystów Perspektywy 2022 w Rzeszowie. Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na jednym stoisku wspólnie prezentują ofertę edukacyjną naszych uczelni.

Wspólnie zapraszamy na studia do Lublina. Jest to zastosowane w praktyce hasło Związku Uczelni Lubelskich „Akademicki Lublin – Gramy Razem!”.