Akademicki Budżet Partycypacyjny – II EDYCJA

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością ogłaszamy start drugiej edycji inicjatywy AKADEMICKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY.

W roku 2024, wyłonione w drodze głosowania, projekty realizujemy na Politechnice Lubelskiej, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz (tu nowość) Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Nasze uczelnie zdecydowały, że w ramach tegorocznej edycji do wykorzystania będzie (tu kolejna nowość) aż 500.000 zł (wyłonimy 5 projektów, każdy w kwocie do 100.000 zł brutto).

Zatem od dziś można zgłaszać pomysły, które będą służyć akademickiej społeczności naszych uczelni. Mamy na to czas do 20 grudnia do godziny 23:59, projekty prosimy kierować na adres email: biuro@4zul.pl.

Zgłaszać inicjatywy mogą studenci, pracownicy, wydziały, instytuty i inne uczelniane jednostki organizacyjne naszych uczelni.

Projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zasadności realizacji projektu;
  • optymalizacji poniesionych kosztów;
  • spodziewanych efektów;
  • równej partycypacji każdej z uczelni w kosztach, działaniach i efektach projektu.

Projekty, które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną będą zakwalifikowane do udziału w głosowaniu.

Głosowanie odbywa się w tradycyjnej formule poprzez wrzucenie karty do głosowania do zamkniętej urny w okresie 8 – 19 stycznia 2024 roku.

Realizacja zwycięskich pomysłów odbędzie się w 2024 roku.

Nowy regulamin „Akademicki Budżet Partycypacyjny 2024” oraz niezbędne załączniki można pobrać ze strony -> https://4zul.pl/do-pobrania/ 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres biuro@4zul.pl oraz pod numer telefonu +48 505 809 009.

Zapraszamy do udziału w konkursie.