Podsumowanie kolejnych edycji konkursów Staż Za Miedzą oraz Interprojekt

Z ogromną dumą informujemy, że 27 listopada br. (poniedziałek) o godzinie 12.00, w przyjaznych murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sali konferencyjnej w budynku Agro II (ul. Akademicka 15) odbędzie się Minigala ZUL, na której wyróżnimy laureatów III edycji konkursu Staż za miedzą oraz II edycji inicjatywy Interprojekt.

Zapraszamy naukowców – laureatów (wraz z opiekunami) III edycji konkursu #StażZaMiedzą oraz całe zespoły badawcze, które zyskały uznanie Kapituły w ramach II edycji inicjatywy #Interprojekt.

Akademicki Lublin – gramy razem!

Związek Uczelni Lubelskich tworzą:

Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie – UMLub