WADEMEKUM PATENTOWANIA – ZAPROSZENIE

Związek Uczelni Lubelskich zrzeszający Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma przyjemność zaprosić na spotkanie z Panem Konradem Futerą – głównym specjalistą z zakresu patentowania.

NAZWA WYDARZENIA:
WADEMEKUM PATENTOWANIA część 1

TERMIN:
29 maja 2023 roku (poniedziałek), godzina 10:00

MIEJSCE:
Aula Uniwersytecka na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie

ZAPISY:
https://www.umcs.pl/pl/enqForm,wademekum-patentowania-cz-1,1478.html
Spotkanie jest nieodpłatne i otwarte dla pracowników naukowych oraz innych zainteresowanych pracowników Związku Uczelni Lubelskich.

ZAKRES SZKOLENIA:
W ramach spotkania od podstaw zostanie przedstawiona ścieżka związana z patentowaniem z uwzględnieniem różnych charakterystyk naszych uczelni.
Omówione zostaną warunki uzyskania patentu w PL, EPO, USA z uwzględnieniem obecnych trendów, „poziom wynalazczy”, a także m.in. wyłączenia z patentowania – formuły matematyczne, wytyczne UPRP/EPO/USPTO w zakresie różnic oraz CII / AI, a dalszy efekt techniczny.
Dalszy efekt techniczny – co to znaczy?
AI = E=mc2 czyli AI jako formuła matematyczna.
Na koniec zostaną zaprezentowane konkretne przykłady i praktyczne warsztaty dotyczące patentowania.

Spotkanie jest skierowane zarówno do osób, które dopiero planują rozpocząć przygodę z patentowaniem, jak również do osób, które mogą się pochwalić osiągnięciami na tym polu.

Informujemy ponadto, że jest to pierwsza część z zaplanowanego cyklu szkoleń o tej tematyce.

PRELEGENT:
Pan Konrad Futera jest rzecznikiem patentowy RP oraz kandydatem na rzecznika europejskiego (posiada zdane egzaminy EQE: A oraz D, a wkrótce uzyska wyniki B oraz C).
Wykształcenie uzyskał na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie obecnie jest doktorantem.
Pan Konrad Futera w swojej karierze zawodowej był konstruktorem maszyn i układów sterowania pojazdów, które sprawdziły się w pracy poza naszą planetą. W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym Sieć Badawcza Łukasiewicza rozwijał technologię wytwarzania układów mikrofalowych i półprzewodnikowych z wykorzystaniem technologii druku elektroniki. Obecnie rozpoczął studia podyplomowe w dziedzinie AI na MIT w Bostonie.
Pan Konrad od 2017 roku pracuje w AOMB Polska. Specjalizuje się w opracowywaniu zgłoszeń wynalazków z zakresu materii nieożywionej (mechanika, elektronika, informatyka, telekomunikacja, sztuczna inteligencja), przeprowadzaniu badań patentowych oraz doradztwie w szeroko pojętym zakresie własności przemysłowej. Świadczy usługi doradztwa we wszystkich kwestiach związanych z IP dla uczelni i jednostek naukowych, startupów, MŚP, dużych przedsiębiorstw i korporacji.
Biegle posługuje się językiem angielskim.

Serdecznie Państwa zapraszamy!